Przejdź do treści

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji ChSM i ICMDA – 2017

KONFERENCJA ŚRODKOWO – EUROPEJSKA ChSM i ICMDA 19.10.2017
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Medyczne
oraz
ICMDA (International Christian Medical and Dental Association)
zorganizowało
KONFERENCJĘ ŚRODKOWO – EUROPEJSKĄ
DOBRA PRAKTYKA MEDYCZNA – CHRZEŚCIJAŃSKI PUNKT WIDZENIA
w terminie: od 19.10.2017 do 22.10.2017
Miejsce: Ośrodek „Leśna radość” – Jastrząb koło Poraja (okolice Jury Krakowsko – Częstochowskiej)

Na konferencję przyjechali przedstawiciele kilku krajów Europy – Czech, Węgier, Ukrainy, Holandii i Wielkiej Brytanii.
Już sama nazwa ośrodka, w którym odbywała się konferencja – „Leśna Radość” wzbudziła w nas nadzieję, że coś radosnego tu przeżyjemy. Przywitały nas piękne kolory jesiennego parku, wzbudzając w nas zachwyt nad Bożym stworzeniem.
W krótkim przywitaniu przew. ChSM dr Jacek Juszczak wyraził nadzieję, że konferencja zaowocuje w naszym życiu „Lepszą Praktyka Medyczną taką, jak widzi ją Jezus, że będzie to czas dobrych, wzajemnych  relacji, czas dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i wiarą.

W wykładzie inaugurującym konferencję w czwartkowy wieczór dr Tadeusz Pawlak zachęcił wszystkich do refleksji jako klucza do dobrego zawodowego rozwoju.

Świetne warsztaty PRIME, prowadzone przez dr Olę Bojarską i dr Magdę Witt w piątkowe przedpołudnie, nauczyły nas w krótkich scenkach i filmach, jak prowadzić trudne rozmowy z trudnymi pacjentami, by okazać im szacunek i Bożą miłość.

Uwagami na temat dobrej praktyki pielęgniarskiej podzieliła się mgr Mirosława Łućko. Piątkowe popołudnie wycieczka było okazją na relaks, nawiązanie większych relacji i podziwianie piękna Jury Krakowsko- Częstochowskiej.

Zwieńczeniem dnia był wieczór świadectw. Uczestnicy mieli okazję podzielić się tym, jak wiara pomaga im w pracy zawodowej i życiu osobistym.

Sobota okazała się dniem wytężonej pracy umysłowej. Słuchaliśmy kilku wykładów niosących wiele duchowych treści.

Dr Henryk Wieja i Jego żona mgr. Alina Wieja bardzo obszernie i przekonująco przedstawili jak mamy w naszym zawodzie reprezentować Chrystusa. ‘W miejsce Chrystusa mamy posługiwać tutaj na ziemi – 2 Kor. 5/20, wszystko mamy wykonywać na chwałę Bożą – Rzym. 12/1 i bez Niego nic nie jesteśmy w stanie uczynić -Jan 15/5. Tylko On oferuje nam pomoc w jaki sposób Boże Królestwo może wkraczać w naszą praktykę medyczną – Boże Królestwo, w który panuje szacunek dla drugiego człowieka, przełożonych,  współpracowników,  pacjentów. Dopełnieniem tych wykładów były warsztaty dr Gabora Gyori i Alette Uittenbogaard które uczyły nas jak praktycznie dzielić się miłością Jezusa zgodnie z potrzebami pacjenta. Sobotnie popołudnie wypełniły ciekawe prezentacje pracy chrześcijańskich medyków w krajach, które były reprezentowane na konferencji zaś sobotni wieczór wypełnił występ zespołu Praise Trio. Słowa pieśni i słowa wiążące były wspaniałym uwielbieniem Boga i modlitwą dziękczynną za Jego łaskę.

Na zakończenie konferencji dr Jan Grzeszkowiak podzielił się z nami Bożym punktem widzenia na dobrą praktykę medyczną. Mamy być naśladowcami Jezusa, który będąc królem stał się sługą.

Mamy nieść światło tam, gdzie panuje ciemność, znieczulica, zło. Oczywiście moc do bycia podobnym do Niego możemy otrzymać tylko od Niego.

Rozstaliśmy się z nadzieją na kolejne spotkanie, dziękując gorąco organizatorom za trud przygotowania i prowadzenia konferencji.

                                                                                    Anna Kolebacz

Poniżej sprawozdanie z  „Rekolekcji w Poraju” napisane przez „naszego” wiernego uczestnika  Konferencji ChSM  – Mike’a


Wykładowcy

Lecturers