Przejdź do treści

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Medyczne (ChSM) jest organizacją chrześcijańską, niedochodową, o charakterze świeckim, opartą na dialogu międzywyznaniowym, zrzeszającym pracowników medycznych, studentów uczelni szkół medycznych oraz osoby wspierające.

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest miasto Poznań. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Medyczne zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17.07.2002 r. pod numerem 0000123437.

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy biblijnej i pomoc w praktycznym jej zastosowaniu w pracy zawodowej i w rozwiązywaniu różnych dylematów medyczno-etycznych. Dla zrealizowania powyższych celów Stowarzyszenie organizuje przede wszystkim wykłady, kursy i konferencje, obozy studenckie o charakterze ewangelizacyjnym i medycznym. Utrzymuje kontakty i współpracuje z organizacjami krajowymi, zagranicznymi prowadzącymi działalność o podobnych celach.

Historia Stowarzyszenia

Osobą, która zainicjowała spotkania pracowników Służby Zdrowia, które miały potem przyjąć nazwę Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Medycznego, była pielęgniarka Anna Wieja. Widząc niedomagania, opuszczenie i „ducha niemocy” w pracy zawodowej medyków i w opiece nad pacjentami, dostrzegła olbrzymią potrzebę, aby się zachęcać i uczyć, omawiając medyczne kwestie w oparciu o Boże Słowo.  W czasach PRL spotykano się prywatnych domach.  Spotkania, początkowo liczebnie skromne, z czasem, również wobec zmieniającej się sytuacji politycznej, znacznie się rozrosły, obejmując swoim zasięgiem różne strony Polski. Pojawiła się wizja, aby założyć i zrejestrować organizację pod nazwą Chrześcijańskie Stowarzyszenie Medyczne – ChSM, co stało się faktem w 1988 roku. 

Od tego czasu zorganizowano kilkadziesiąt Konferencji, spotkań, szkoleń w różnych miejscach kraju, przeprowadzono warsztaty medyczne i obozy dla studentów. Z  historią tych wydarzeń można zapoznać się w zakładce „archiwum”. Dwukrotnie w ciągu roku ukazuje się „Biuletyn ChSM”.  Staraniem ChSM  wydano książkę „Życiodajny lek” – chirurga Bernarda Palmera.

Konferencje są organizowane dla każdego ,który jest który jest zainteresowany tematem, dla każdego, który chce poznawać i odkrywać Boże zlecenia. Ufamy, że pomagają one w innym spojrzeniu na życie osobiste, zawodowe, motywują do podejmowaniu dobrych wyzwań.