Przejdź do treści

O nas

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Medyczne (ChSM)

jest organizacją chrześcijańską, niedochodową, o charakterze świeckim, opartą na dialogu międzywyznaniowym, zrzeszającym pracowników medycznych, studentów, studentów uczelni i szkół medycznych oraz osoby wspierające

Celem Stowarzyszenia jest:
– Rozpowszechnianie wśród pracowników medycznych zasad etyki chrześcijańskiej;
– Upowszechnianie i pogłębianie wiedzy biblijnej;
– Pomoc pracownikom Służby Zdrowia w ich dążeniach do osiągnięcia wysokiego poziomu zawodowego i etycznego;
– Kształtowanie postaw zmierzających do umacniania rodziny, ochrony zdrowia, opieki społecznej i poszanowania pracy, a także przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez osobistą bliską relację z Jezusem Chrystusem.
Przykład Jezusa Chrystusa, którego współczucie dla chorych wyrażało się nie tylko w szlachetnych uczuciach, lecz również w niesieniu praktycznej, natychmiastowej i skutecznej pomocy, stanowi dla nas wzór, który pragniemy naśladować w naszej codziennej pracy wśród pacjentów.
Pragnąc, by nasza pomoc była jak najbardziej skuteczna i wszechstronna, jako członkowie Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Medycznego duży nacisk kładziemy na całościową opiekę nad pacjentem – nad jego ciałem, duszą i duchem, na zdobywanie wysokich umiejętności zawodowych oraz uczciwość i rzetelność w codziennej pracy w naszych środowiskach.
Dla zrealizowania powyższych celów Stowarzyszenie organizuje przede wszystkim wykłady, kursy i konferencje, obozy studenckie o charakterze ewangelizacyjnym i medycznym. Utrzymuje kontakty i współpracuje z organizacjami krajowymi, zagranicznymi prowadzącymi działalność o podobnych celach.

Historia Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Medycznego

Osobą, która zainicjowała spotkania pracowników Służby Zdrowia, które miały potem przyjąć nazwę Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Medycznego, była pielęgniarka Anna Wieja. Widząc niedomagania, opuszczenie i „ducha niemocy” w pracy zawodowej medyków i w opiece nad pacjentami, dostrzegła olbrzymią potrzebę, aby się zachęcać i uczyć, omawiając medyczne kwestie w oparciu o Boże Słowo.  W czasach PRL spotykano się prywatnych domach.  Spotkania, początkowo liczebnie skromne, z czasem, również wobec zmieniającej się sytuacji politycznej, znacznie się rozrosły, obejmując swoim zasięgiem różne strony Polski. Pojawiła się wizja, aby założyć i zrejestrować organizację pod nazwą Chrześcijańskie Stowarzyszenie Medyczne – ChSM, co stało się faktem w 1988 roku.  Od tego czasu zorganizowano kilkadziesiąt Konferencji, spotkań, szkoleń w różnych miejscach kraju, przeprowadzono warsztaty medyczne i obozy dla studentów. Z  historią tych wydarzeń można zapoznać się w zakładce „archiwum”. Dwukrotnie w ciągu roku ukazuje się „Biuletyn ChSM”.  Staraniem ChSM  wydano książkę „Życiodajny lek” – chirurga Bernarda Palmera
Konferencje są organizowane dla każdego ,który jest który jest zainteresowany tematem, dla każdego, który chce poznawać i odkrywać Boże zlecenia. Ufamy, że pomagają one w innym spojrzeniu na życie osobiste, zawodowe, motywują do podejmowaniu dobrych wyzwań.