Przejdź do treści

Konferencja ChSM 2016 – Puszczykowo – RELACJA

Konferencja Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Medycznego 2016 – Puszczykowo

W dniach 7-9.10.2016 r. w Puszczykowie, nieopodal Poznania odbyła się kolejna konferencja Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Medycznego. Temat Konferencji: „Stres – wróg czy przyjaciel” zgromadził 77 uczestników wykonujących różne zawody medyczne.

Zebranych powitali: Przewodniczący ChSM Jacek Juszczak oraz Sekretarz ChSM Barbara Szczuka.

Wraz z wykładowcami, w czasie 4 sesji, omówiona została fizjologia stresu i czynniki go wywołujące oraz sposoby radzenia ze stresem z różnych punktów widzenia.

Umiejętność pokonania stresu jest niezwykle ważna tak dla nas samych jak i osób, z którymi spotykamy się w naszej pracy zawodowej. Stres często wywołuje lęk oraz poczucie winy, a adaptacja do stresu przewlekłego powoduje niedokładność, zdenerwowanie, wyczerpanie, czy zespół wypalenia zawodowego.

Ola Bojarska, Mariusz Bilski i Jan Grzeszkowiak omawiając sposoby opanowania stresu zwrócili uwagę na:

  • pozytywne nastawienie i myślenie,
  • pokój z ludźmi i Bogiem,
  • wysiłek fizyczny (także 10.  sek ćwiczenia możliwe do wykonania w każdych warunkach czy też techniki oddechowe),
  • dobre relacje z rodziną, przyjaciółmi,
  • umiejętność przebaczania oraz przyjęcia przebaczenia,
  • posiadanie hobby,
  • miłość i akceptacja – przyjęcie ich od Boga oraz okazywanie sobie i innym.

Wykłady Jana Grzeszkowiaka oraz Marioli i Romana Fengerów odpowiadały naszemu zapotrzebowaniu rozwiązywania sytuacji stresowych w zgodzie z Bogiem. Żeby wiedzieć jak działać musimy usłyszeć głos Boga i poznać czego od nas oczekuje. Odpowiedzieć na pytanie: Kim jest dla mnie Bóg? Czy uczę się chodzić z Chrystusem? A gdy w głowie powstaje zamęt czy pytam w ciszy: Boże, co mam dalej zrobić? Czy na pewno nasiąkam Bożą obecnością? A może dopuszczam do siebie złość, gniew, który spala zarówno mnie jak i relacje międzyludzkie?

Z nas powinien emanować pokój. Warto sięgać w takich sytuacjach po Pismo Święte, a zwłaszcza po Psalmy. Pomyślmy co Chrystus zrobiłby na moim miejscu (np. w stosunku do przełożonych, pacjentów, personelu, rodziny?).

Tomasz Waszyrowski poruszył ważny problem ryzyka zawodowego i czynników mających na nie wpływ. Są nimi zarówno czynniki ekonomiczne jak i  poziom wykształcenia, obowiązku ustawicznego szkolenia (dokształcania, ale też presji czasu, pacjentów,  zwłaszcza tzw. postaw roszczeniowych. Nie do pominięcia jest sytuacja wieku pracowników oraz zatrudnienia.

Anna Bielawska omówiła wyniki ankiet przeprowadzonych wśród pielęgniarek wskazujących na zbytnie obciążenie pracą przy niskich zarobkach. Średnia wieku dla pielęgniarek w Polsce wynosi 44,6 lat (odpowiednio dla lekarzy >50 lat), a zatrudnienie 5 pielęgniarek na 1000 pacjentów). Zwróciła uwagę na bardzo niski nabór studentów na kierunku pielęgniarstwo.

Tomasz Waszyrowski przypomniał, że jako chrześcijanie jesteśmy pracownikami Boga, który posyła nas tam, gdzie jesteśmy potrzebni, a służba to MIŁOŚĆ ubrana w roboczy uniform.

Członkowie ChSM podczas Nadzwyczajnego Walnego zebrania przyjęli jednogłośnie nowy Statut ChSM.

Konferencja ChSM to także poranne rozważania, śpiewy oraz wspólne rekreacje. Tym razem zwiedziliśmy muzeum Arkadego Fidlera, znanego podróżnika i pisarza.

I jak to bywa – trudno było się rozstać, a nawiązane znajomości będą nas umacniać w naszej służbie.

Krystyna Boczar