Kurs "Nauczanie całościowej opieki nad pacjentem"

Zapraszamy do odwiedzenia galerii zdjęć z kursu >>

Prowadzący:

Przewodniczący  : Dr n.med. Tomasz Waszyrowski
Nauczający ; Dr John Geater-   Partnerships In International Medical Education
Dr  Louise Younie- Department of Primary Health Care,Bristol University

Cele:

Zbadać wspólnie
1-dlaczego chrześcijanie powinni być zaangażowani w nauczanie pracownikoów Służby Zdrowia
2-różnica pomiędzy tradycyjnym nauczaniem medycyny a wartościami i koncepcjami Bożymi-dotyczącymi opieki nad całym człowiekiem
3-jak i gdzie ten typ nauczania mógłby być zastosowany w Polsce

Poznać metodę nauczania przez odgrywanie ról
1-dowiedzieć się jak Jezus nauczał i czego możemy się od Niego nauczyć
2-używać obrazów i narracji przy zmianie postaw i koncepcji
3-jak zrozumieć chorobę z perspektywy pacjenta i jak pomóc zrozumieć ją innym
4-jak rozwinąć umiejętność odgrywanie ról i efektywnego stosowania dramy w nauczaniu
5-praktyczne aspekty prowadzenia kursu lub 1 dniowej konferencji

Program będzie elastyczny ,aby spełnić potrzeby uczestników.
Jest całkiem prawdopodobne,że nie będziemy w stanie zrealizować wszyskich wymienionych celów w dostępnym czasie,ale spróbujemy to zrobić.
Przedstawimy także wiele różnych metod nauczania oraz ich prawidłowe i nieprawidłowe stosowanie.

Program:

Piątek 29 luty 2008 r.

Wprowadzenie

WIELKIE OCZEKIWANIA: Dlaczego uczestnicy są tutaj ? Jakie są ich oczekiwania? Dlaczego dla chrześcijan jest istotne bycie zaangażowanym w nauczanie pracowników Służby Zdrowia?

CO JEST NIE TAK W RZECZACH,KTÓRE ROBIMY? W jaki sposób skoncentrowana  na Bogu całościowa opieka nad pacjentem różni się od poznanego przez nas standardowego nauczania w medycynie? ( Prezentacja )

JAK TO WPŁYWA NA OPIEKĘ NAD PACJENTEM? ( dyskusja w małych grupach )
 
Przerwa

ZROZUMIENIE ŚWIATA PACJENTA. Uzdrowienie wymaga wcielenie się w pacjenta historię,sytuację życiową,jego wierzenia i wartości ( Prezentacja )

WNIOSKI

Sobota 01 Marzec 2008 r.

JAK JEZUS NAUCZAŁ? Używając opowiadania o dobrym Samarytaninie spojrzymy jak Jezus nauczał porównując do  współczesnego nauczania dorosłych. Będziemy szukać optymalnego modelu. ( Prezentacja interaktywna i praca w małych grupach )

UŻYWANIE OBRAZÓW DO ZMIANY POSTAW I MYŚLENIA
Obrazy narysowane przez pacjentów i studentów.( Prezentacja i zajęcia praktyczne)

Przerwa

USTALANIE CELÓW I GRUP DOCELOWYCH. Potrzeba bycia klarownym w tym co mamy nadzieję osiągnąć. Znakomita prezentacja z  wartościowymi celami może być nieefektywna jeśli jest skierowana do niewłaściwej grupy słuchaczy.

UŻYCIE NARRACJI W EDUKACJI. Opowiadanie ma większe oddziaływanie niż listy, ale  cele i kontekst muszą być przemyślane

Lunch

ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI GRANIA RÓL. Wstęp .Jak używać granie ról i jak to robić.
( Demonstracja i uczenie się praktycznych umiejętności )

PRAKTYKA . Znakomite programy mogą upaść, jeśli praktyczne aspekty nie będą przemyślane.

DOKĄD PÓJDZIEMY STĄD ?  Jak zamierzamy wykorzystać doświadczenie z tych warsztatów ? ( Planowanie działania- małe grupy )

OCENA. Czego potrzeba? Jak to powinno być zrobione ? ( Rozmowa interaktywna,wypełnienie formularzy oceny )

Zakończenie

Zapraszamy do odwiedzenia galerii zdjęć z kursu >>

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Medyczne

Jest organizacją ponadwyznaniową o zasięgu ogólnopolskim, zrzeszającą chrześcijan ewangelicznie wierzących, będących pracownikami służby zdrowia oraz studentami akademii medycznych.

Naszym celem jest...

(czytaj więcej...)

Kontakt

Adres do korespondencji:

skrytka pocztowa 101, 60-950 Poznań

e-mail: biuro@chsm.org.pl

kontakt z "webmasterem"