Konferencja ChSM, Zakościele, 8-9 maja  2009 r. "Wyzwolenie spod presji"

Plan konferencji ChSM Maj 2008

Piątek 8 maja 2009
 
8:00-  9:00  Śniadanie
9:00-  9:30  Otwarcie konferencji, modlitwa Dr Tomasz Waszyrowski
9:30-10:30  Bioetyczne wyzwania współczesnej medycyny (wykład) Prof. Kazimierz Szewczyk
10:30-11:30  Naciski i ograniczenia, jakim podlegamy w pracy i w życiu (dyskusja okrągłego stołu)
Prowadzący Dr Jerzy Czech (lekarz), Fryderyk Domaradzki M. Div. (teolog), Prof. Kazimierz Szewczyk (bioetyk), mgr Danuta Wasilewska (sędzia)
11:40-12:00 przerwa na kawę
12:00-14:00 Uwolnienie spod presji – sztuka definiowania problemów (warsztat psychologiczny) mgr Amelia Dałek, Gustav Uittenbogaard
14.00-15.00 Obiad
15:00-16:30 Przerwa poobiednia - relaks czynny i bierny
16:30-17:00 Gedeonici – Pismo Święte w Twoim szpitalu
17:00-17:15 Drama 
17:15-18:00 Dyskusja otwarta (1/ jak rozwiązać konflikt? 2/ pozytywne i negatywne  aspekty presji) prowadzący Dr Jerzy Czech  
18:30-19:30 Kolacja
19:30-20:30 Uwolnienie od ciężarów - Dr Ewa Grzeszkowiak
Dr Jan Grzeszkowiak
20:30-22:00 Wieczór uwielbienia – zespół muzyczny
 
Sobota 9 maja 2009
 
8:00-9:00 Śniadanie (w tym czasie również  połączone z posiłkiem spotkanie Zarządu ChSM)
9:00-9:30 Modlitwa i uwielbienie
9:30-11:30 Asertywność czy cierpliwość, czyli jak zachować równowagę w pracy – (trening psychologiczny) Amelia Dałek, Gustav Uittenbogaard
11:30-12:00 przerwa na kawę
12:00-13:00 Saline Solution – starter dla Polski Alet i Gustav Uittenbogaard
13:00-14:00 Presja czy cierpienie w obliczu ważnego zadania (wykład biblijny) Pastor Piotr Wisełka, MA
14:00-14:30 Podsumowanie i zamknięcie konferencji – Dr Tomasz Waszyrowski
14:30-15:30 Obiad
14:00-17:00 Rejestracja i zakwaterowanie
17:00-17:30 Otwarcie konferencji
17:30-19:00 Miłosierny samarytanin (wykład biblijny z warsztatem w małych grupach) Dr J. Grzeszkowiak
19:15-21:00 Ognisko – kolacja – pieśni przy gitarze

Zgłoszenia na Konferencję przyjmowane są do dnia 30.04.2009

e-mail: biuro@chsm.org.pl

Skr. Poczt. 101, 60-950 Poznań

Opłata za konferencję 100 zł

Emeryci, renciści i studenci 60 zł

Dzieci od 3 do 12 lat 40 zł

Dzieci do 3 lat bez opłaty

Folder konferencyjny (z programem, mapką dojazdu i innymi informacjami) >>>

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Medyczne

Jest organizacją ponadwyznaniową o zasięgu ogólnopolskim, zrzeszającą chrześcijan ewangelicznie wierzących, będących pracownikami służby zdrowia oraz studentami akademii medycznych.

Naszym celem jest...

(czytaj więcej...)

Kontakt

Adres do korespondencji:

skrytka pocztowa 101, 60-950 Poznań

e-mail

kontakt z "webmasterem"