Konferencja ChSM, Zakościele, 9-10 maj  2008 r. "Jak poprawić swoją praktykę"


Galeria zdjęć z konferencji>>

Plan konferencji ChSM Maj 2008

Piątek

14:00-17:00     Rejestracja i zakwaterowanie
17:00-17:30    Otwarcie konferencji
17:30-19:00    Miłosierny samarytanin (wykład biblijny z warsztatem w małych grupach) Dr J. Grzeszkowiak
19:15-21:00    Ognisko – kolacja – pieśni przy gitarze

Sobota

8:00-8:25    Modlitwa
8:30-9:15    Śniadanie
9:15-9:30    Miłosierny samarytanin  – wprowadzenie do warsztatów
9:30-10:30     Jak poprawić swoją praktykę podejmując trudne decyzje w Izbie Przyjęć  - interaktywny wykład medyczny  Dr T.Waszyrowski
10:30-11:30      Jak poprawić swoją praktykę i uniknąć problemów prawnych – wykład interaktywny medyczno-prawny – sędzia Danuta Wasilewska
11:30-12:00    przerwa na kawę
12:00-14:00     Jak poprawić swoją praktykę w sytuacji konfliktowej – warsztat psychologiczny – mgr Amelia Dałek
14:15-15:00     Obiad
15:00-16:45     Rekreacja /sport/ warsztaty ekspresji plastycznej  - Witold Gabryończyk / Dr Louise Younie
17:00-18:00    Jak poprawić swoją praktykę duchową – czy możemy sprostać wysokim standardom-          pastor Fryderyk Domaradzki
18:00-19:00    Kolacja – wystawa prac plastycznych – podsumowanie konferencji

Planujemy również kreatywne zajęcia dla dzieci

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Medyczne

Jest organizacją ponadwyznaniową o zasięgu ogólnopolskim, zrzeszającą chrześcijan ewangelicznie wierzących, będących pracownikami służby zdrowia oraz studentami akademii medycznych.

Naszym celem jest...

(czytaj więcej...)

Kontakt

Adres do korespondencji:

skrytka pocztowa 101, 60-950 Poznań

e-mail

kontakt z "webmasterem"